عنوان مقاله ارائه الگوريتمي درمحاسبات روشنائی داخلی و نرم افزار مربوطه

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

قاضی زاده ، محمد صادق ، سيد سعيد طاهري ، ميثم اميری

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

1083 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com