عنوان مقاله Wavelet Based Dynamic Power Management for Nonstationary Service Requests

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

عباسيان ، علي ، صفر حاتمي ، علي افضلی کوشا ، کارو لوکاس ، محمدرضا زمانی

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

199 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com