عنوان مقاله مدلسازی ترانزيستور MESFET دو گيتی با VHDL-AMS

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

قرايي گرگانی ، حسين ، سعيد بشيرزاده پراپری ، احمد خادم زاده ، محسن جلالی

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

456 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com