عنوان نشریه فصلنامه ديدگاه - دوره-, شماره-
نویسندگان لاجوردي سيدجليل, رحيمي پور اكرم
چکیده لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (pdf) مراجعه فرماييد.
کلید واژه هوش تجاري، عملكرد مديريت، شاخص هاي كليدي عملكرد بندري، پشتيبان تصميم
فایل مقاله هوش تجاري و تاثير آن بر بهبود عملكرد مديريت بنادر