عنوان نشریه فصلنامه ديدگاه - دوره-, شماره-
نویسندگان كهن پروين, قاسميه رحيم, افشاري محمود
چکیده لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (pdf) مراجعه فرماييد.
کلید واژه سيستم GCOMS، مدل پذيرش فن آوري، تئوري اشاعه نوآوري، سهولت استفاده ادراكي، سودمندي ادراكي، پذيرش سيستم
فایل مقاله پذيرش سامانه GCOMS توسط كاركنان اداره بنادر بوشهر با به كارگيري مدل تلفيقي IDT TAM