عنوان نشریه فصلنامه ديدگاه - دوره-, شماره-
نویسندگان عدالتيان شهرياري جمشيد, سهرابي طهمورث, ملكي مصطفي
چکیده لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (pdf) مراجعه فرماييد.
کلید واژه بندر، توسعه مناطق فعاليت لجستيك، بندر خشك، پارك لجستيك
فایل مقاله گزينش مناسب ترين شبكه لجستيك براي بنادر و دريانوردي بندر انزلي با نگرشي بر «توسعه مناطق فعاليت لجستيك»، «بندر خشك» و «پارك لجستيك»