عنوان نشریه فصلنامه پژوهش هاي باليني دامپزشكي - دوره4, شماره4 (پياپي 16)
نویسندگان عطايي عمارلويي اورنگ, نقيب زاده سالار
چکیده لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل ( PDF ) مراجعه فرماييد.
کلید واژه آزواسپرمي، تستسترون، گنادوتروپين، پروستاگلندين، اکسي توسين، سگ
فایل مقاله گزارش يک مورد Idiopathic Hypogonadotrophic Hypogonadism در يک قلاده سگ 7 ساله