عنوان نشریه فصلنامه پژوهش هاي باليني دامپزشكي - دوره4, شماره3 (پياپي 15)
نویسندگان خدادادي امين, رسولي سهراب, عبدي كاظم, عزيزي رستا
چکیده لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل ( PDF ) مراجعه فرماييد.
کلید واژه انگل، آنيزاکيس، کپور ماهيان، بيماري مشترک
فایل مقاله گزارش شيوع نماتود زئونوز Anisakis sp در ماهي کپور معمولي Cyprinus carpio سد ارس استان آذربايجان غربي