آموزش یک معلول جسمی مثل هلن کلر آن هم در حد اعلا مشقت زیادی داشته است . ولی محرومیت های اجتماعی که توماس برفولر تحمیل شده بود ، به همان اندازه هر کسی را از پا می انداخت . مگر آن که از بی پرواترین انسان ها باشد .

توماس فولر متولد ، آفریقا در 1710 ، نه تنها بی سواد بود ، بلکه به زور به عنوان برده ای در مزارع ورجینیای آمریکا کار می کرد و حتی برای یک روز هم از کلاس درسی بهره مند نشد . او شمردن تا 100 را خودش یاد گرفت و با شمردن چیزهای دور و برش حسابش را بهتر کرد .

با تکیه بر همین سواد اندک ، فولر می توانست الوار لازم برای سقف خانه ،نرده و تیرچه برای حصار دور آن و خلاصه آن چه که برای ساختن خانه لازم می شود را خود حساب کند . توانایی های شگت آور او به دنبال شهرتش آن چنان فراگیر شد که در سن پیری او را با طرح سوال های مناسب برای بهترین مغزهای کامپیوتر امتحان می کردند

نمونه سوالی که از اهالی پنسیلوانیا و پرسیدند :

فکر کن کشاورزی 6 ماده خوک دارد و هر خوک 6 تا خوک ماده در سال به دنیا می آورد و باز همه آن ها تا هشت سال به همین نسبت زادوولد می کنند ، حالا کشاورز بعد از 8 سال چند تا خوک دارد ؟ 

این مساله را می توان به صورت 6 * 7 یا به عبارتی 6* ( 7*7*7*7*7*7*7*7 ) نوشت . فولر در عرض 10 دقیقه جواب درست یعنی 34588806 را تحویل داد .

با مرگ فولر ، روزنامه "کامبین سنتینل " نوشت که او قادر بوده تعداد تیرچه ها     ، دانه های جو و هر اندازه ای را در مقیاس و بزرگی حساب کند ، قطر مدار حرکت زمین را بگوید و جواب هر محاسبه ای را زودتر از صد تا آدم  قلم و کاغذ دار به دست آورد .

وقتی از فولر پرسیدند که آیا از اینکه هیچ وقت تحصیل آکادمیک نداشته غصه      می خورد ، جواب داد : نه آقا ! خیلی هم خوب شد که به من هیچ آموزشی ندادند ، زیرا چه بسیار آدم های درس خوانده ای که ابلهانی بزرگ هستند !

فرستنده : پرستو