معرفی چند سایت علمی مربوط به رشته شهرسازی

 

یکی از دوستان در خواست معرفی سایتهای شهرسازی را کرده بودند :

این سایت ها را در اختیار دیگران نیز قرار دادیم تا همگان استفاده کنند.

باتشکر

Hamkelasy TM

Urban Design Alliance
udal.org.uk
Civic Trust
civictrust.org.uk

Institution of Civil Engineers
ice.org.uk

Institution of Highways and Engineering
iht.org.uk

Institute of Historic Building Conservation
ihbc.org.uk

Landscape Institute
l-i.org.uk

Royal Institute of British Architects
architecture.com

Royal Institution of Chartered Surveyors
rics.org.uk

Royal Town Planning Institute
rtpi.org.uk

Urban Design Group
udg.org.uk

Institute of Highway Incorporated Engineers
ihie.org.uk

 

Dictionary of Urbanism
urbanwords.info

Resource for Urban Design Information (RUDI)
rudi.net

CABE
cabe.org.uk

CABE Space
cabespace.org.uk

Council for European Urbanism
ceunet.org

Re:urbanism
reurbanism.com

Placecheck
placecheck.co.uk

Designs on Democracy
designsondemocracy.org.uk

Landscape Design
landscape.co.uk

Living Streets
livingstreets.org.uk

Prince's Foundation
princes-foundation.org

Project for Public Spaces
pps.org