عنوان نشریه فصلنامه تازه هاي اقتصاد - دوره8, شماره127
نویسندگان حكيمي ناصر
چکیده كنفرانس هاي سالانه سياست هاي پولي و ارزي از سال 1369 به صورت منظم (در ارديبهشت و خرداد ماه هر سال) با هدف ارزيابي عملكرد بخش پولي اقتصاد در سال پيش از آن و بررسي چالش ها و تحولات پيش رو برگزار مي گردد. تمركز اصلي كنفرانس بر سياست هاي پولي و ارزي بوده و به دليل حضور عالي رتبه ترين مقامات اقتصادي و نيز برجسته   ترين اقتصاددانان و بانكداران كشور، مي توان آن را بزرگترين گردهمايي اقتصادي كشور دانست. تشريح عملكرد سياست هاي اقتصادي، اعلام سياست هاي اقتصادي جاري توسط مقامات مسوول، معرفي تحولات جاري در سياست هاي پولي كشور، تبيين تحولات بانكي داخلي و بين المللي، شناسايي نقاط قوت و ضعف و تهديدات و فرصت هاي پيش رو و نقد و ارزيابي سياست هاي اقتصادي توسط پژوهشگران از اهداف اصلي برگزاري كنفرانس به شمار مي آيند.
کلید واژه
فایل مقاله گزارش بيستمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي