عنوان نشریه فصلنامه پژوهش فيزيک ايران - دوره14, شماره1
نویسندگان صفري حسين, تاران سميه, فرهنگ نسترن
چکیده لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل ( PDF ) مراجعه فرماييد.
کلید واژه خورشيد، تبديل موجکي، مغناطوهيدروديناميک، زرنيک، شبکه عصبي
فایل مقاله پايش خودکار حلقه هاي تاج خورشيد و آشکارسازي نوسانات آنها