عنوان نشریه فصلنامه پژوهش فيزيک ايران - دوره13, شماره3
نویسندگان غفارنژاد حسين
چکیده لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل ( PDF ) مراجعه فرماييد.
کلید واژه گرانش برانز- ديکي، تغيير نشان متريک، متريک روبرتسون- والکر، کيهان شناسي کلاسيکي، ميدان دايلتوني، توپولوژي اقليدوسي، توپولوژي لورنتسي، چارچوب جوردن، چارچوب پائولي
فایل مقاله کيهان شناسي کلاسيکي برانز ديکي در چارچوب اينشتين و تغيير نشان متريک