عنوان نشریه فصلنامه پژوهش فيزيک ايران - دوره13, شماره2
نویسندگان غلامي محسن, حقيقت منصور, خسروي غلامرضا
چکیده لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل ( PDF ) مراجعه فرماييد.
کلید واژه گذار نيمه لپتوني، فضاي ناجابه جايي، عامل ساختار، نرخ واپاشي
فایل مقاله گذار نيمه لپتوني B 8594 D l span span style font family Symbol font size 10pt span span style font family Tahoma sans serif font size 10pt V زمان ناجابه جايي