• عمران
  • بازدید: 3222

 

عنوان مقاله:

مروری بر راه آهن بافق - مشهد

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1385

نوع ارایه:

محل انتشار:

[ هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران ]

زبان مقاله:

فارسی

حجم فایل:

248.31 كیلوبایت

مروری بر راه آهن بافق - مشهد

نویسنده:

[ سیداحمد رضا كلانتری ] - كارشناس مسئول حمل و نقل و ترافیك

خلاصه مقاله:

درجهان امروز به لحاظ افزایش جمعیت، گسترش مراكز سكونتگاهی، ترقی و ارتقاء سطح تكنولوژی، مسائل زیست محیطی، جهانهی شدن بسیاری از مظاهر و مشكلات اجتماعی و ... دیگر بدون توسل به ابزارهای نوین برنامه ریزی نمی توان به انتظار موفقیت نشست. برای برنامه ریزی های مفید و سازنده علاوه بر آنكه باید اهداف كمی و كیفی را تعیین نمود، شناخت وضع موجود و پتانسیل های موثر و دامنه اختیارات در مقیاس منطقه ای، ملی و فراملی از ضروریات قلمداد می گردد در این راستا حمل و نقل یكی از زیر ساخت های اساسی هر كشور در دستیابی به توسعه است. اجرای برنامه های توسعه در بخش های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بدون تامین نیازهای این بخش امكان پذیر نیست. پاسخگویی به این مسائل حمل و نقل از یك سو نیاز به برنامه ریزی و اتخاذ روش های واقع بینانه دارد و از سوی دیگر اجرای طرح های مورد نظر مستلزم صرف اعتبارات بسیار سنگین است. علیهذا انجام مطالعات و تحقیقات لازم و ضروری برای دستیابی به سیاستها و راهبردهای واقع بینانه و عملی در این راستا اجتناب ناپذیر می باشد. استان یزد كه در طرح های آمایشی فاقد پتانسیلهای ابی و خاكی مطرح شده است هم برای دستیابی به پیشرفت خود و هم به عنوان معینی در اجرای طرح های منطقه ای ملی و فراملی لاجرم به بخشهای حمل و نقل نگاه ویژه ای داشته و خواهد داشت. توجه به خط راه آهن بافق - مشهد از جمله ضروریات در مقوله فوق است. این خط كه در زمان كوتاهتر از برنامه زمان بندی خود به اجرا درآمده بایستی بتواند نقش ویژه خود را ایفا نموده و در استان به شكل مناسبی تبیین شود. به جهت هرچه بهتر و بیشتر پیشرفت و توسعه استان در مراحل و جوانب مختلف این دفتر تهیه و تنظیم گردید انشاءا مفید فایده باشد.

دریافت کل مقاله به صورت PDF