• عمران
  • بازدید: 2936

 

عنوان مقاله:

كاربرد هنر در افزایش شمار مسافران حمل و نقل درون شهری

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1385

نوع ارایه:

محل انتشار:

[ هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران ]

زبان مقاله:

فارسی

حجم فایل:

451.95 كیلوبایت

كاربرد هنر در افزایش شمار مسافران حمل و نقل درون شهری

نویسنده:

[ فرید حسینیان تهرانی ] - كارشناس ارشد مدیریت شهری

خلاصه مقاله:

در این مقاله تلاش می شود با بررسی نمونه های موفق استفاده از انواع هنرها ی تجسمی ( نقاشی ٬ مجسمه سازی ٬ گرافیك ٬ معماری ٬ طراحی منظر و ا ینستالی شن ) در قالب نمادها ٬ نماها ی وسایل نقلیه و ا یستگاهها و نیز منظرها ی مجاور آنها ٬ به میزان تاثیر هنر در افزایش جذابیت سیستم حمل و نقل عمومی و در همین راستا ارتقاء سطح استفاده از این سیستم در شهرها ٬ اشاره شود . از آنجا كه فاكتورها ی مزبور اصولا كیفی ) )Soft بوده و اندازه گیری كمی آنها جز به صورت نسبی و مقایسه ای امكان پذیر نیست ٬ هدف این مقاله تنها سعی در بازشناسی تاثیر عامل زیبایی شناسی در رفتار شهروندی است و روشن نمودن تمایل مشتریان حمل و نقل عمومی به فضاهای آراسته و سامان یافته ٬ كه متاسفانه تابحال در كشور ما به ویژه ِدر مدیریت شهری مادرشهر پایتخت ؛ تهران به حد شایسته مورد توجه قرار نگرفته است . در صور تی كه این مباحث به طور عمده در حوزه ای میان رشته ا ی (I nterdisciplinary ) تحت عنوان روانشناسی محیط Environmental Psychology ) بازه وسیعی را در مطالعات برنامه ریزی شهری و شهرساز ی كشورهای پیشرفته به خود اختصاص داده است .


كلمات كلیدی:

حمل و نقل شهری ٬ هنر ٬ هنر تجسمی ٬ فضای شهری ٬ طراحی شهری ٬ رفتار شهروندی

دریافت کل مقاله به صورت PDF