• عمران
  • بازدید: 3515

 

عنوان مقاله:

نقش خبر و اطلاع رسانی در مهندسی ترافیك و حمل و نقل شهری

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1385

نوع ارایه:

محل انتشار:

[ هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران ]

زبان مقاله:

فارسی

حجم فایل:

134.42 كیلوبایت

نقش خبر و اطلاع رسانی در مهندسی ترافیك و حمل و نقل شهری

نویسنده‌گان:

[ محمد مقاره ] - دانشجوی كارشناسی ارشد حمل و نقل
[
سمیرا ابراهیمی ] - دانشجوی كارشناسی ارشد حمل و نقل

خلاصه مقاله:

برای دست یابی به نتیجه بهینه در پروژه های حمل و نقلی لازم است در تمام زمان اجرای یك پروژه ٬ از زمان مطالعات تا سال ها پس از بهره برداری اطلاع رسانی مناسب و به هنگام انجام شود . این اطلاع رسانی باعث اجرای بهتر و موفق تر طرح ها ٬ جلب مشاركت شهروندان ٬ توزیع مناسب اخبار و اطلاعات و جلوگیری از رانت خبری ٬ فراهم كردن زمینه نقد كارشناسی و جلوگیری از غیركارشناسی و سیاسی شدن فضا ٬ ایجاد بستر استفاده از ایده كارشناسان خارج از طرح ٬ تبلیغات بدون هزینه در رسانه ها ٬ كسب رضایت شهروندان از مدیریت شهری می شود . البته نباید فراموش كرد كه رعایت اصول صداقت ٬ پرهیز از بزرگنمایی و در نهایت انتشار صحیح و به موقع اخبار در هر مرحله از اطلا رسانی طرح ها بسیار موثر است . با رعایت این اصول و توصیه ها می توان امیدوار بودن زمینه توفیق طرح های حمل و نقل و ترافیك بیش از پیش فراهم شود .

 

دریافت کل مقاله به صورت PDF