• عمران
  • بازدید: 3829

 

عنوان مقاله:

محاسبه ظرفیت و سطح سرویس در تقاطع آفریقا حقانی

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1385

نوع ارایه:

محل انتشار:

[ هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران ]

زبان مقاله:

فارسی

حجم فایل:

445.54 كیلوبایت

محاسبه ظرفیت و سطح سرویس در تقاطع آفریقا حقانی

نویسنده‌گان:

[ دانیال معظمی ] - كارشناس ارشد ٬ مركز نظارت و كنترل ترافیك ٬ تهران ٬ایران
[
عباس عزیزیان ] - كارشناس ٬ مركز نظارت و كنترل ترافیك ٬ تهران ٬ایران

خلاصه مقاله:

تقاطع ها به دلیل وجود مسیرهای برخ وردی ترافیك محله ای بالقوه ای برای نرخ های فزاینده تصادف وتأخیرهای قابل توجه بوده و همواره مورد نظر كارشناسان حمل و نقل و ترافیك واقع شده اند . از آنجا كه تأخیرمعیاری است برای تعیین میزان مصرف سوخت ٬تعیین آلودگی هوا و نیزسایر اثرات روانی مانند نگرانی راننده ٬ نومیدی و عصبانیت؛ لذا انجام اقداماتی درجهت بهبود وضعیت كلی تقاطع ضروری به نظر می رسد؛ در این مقاله به منظور شبیه سازی میزان تأخیر حاصل از عملكرد چراغه ای راهنما از نرم افزار HCS2000 استفاده شد و به عنوان مطالعه موردی ٬ به بررسی ظرفیت و سطح سرویس در یكی از تقاطعه ای پرتراكم ش هر تهران ( تقاطع حقانی - آفریقا ) پرداخته و عملكرد تقاطع در دو حالت كنترل هوشمند مركزی و كنترل دستی مقایسه شد سپس با استفاده از مدیریت عرضه و كنترل ترافیك پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت ارائه گردید .


كلمات كلیدی:

شبیه سازی ٬تجزیه و تحلیل عملكردی ٬ظرفیت ٬سطح سرویس ٬نسبت حجم به ظرفیت ٬میانگین تأخیر توقف

     

دریافت کل مقاله به صورت PDF