• عمران
  • بازدید: 6129

 

عنوان مقاله:

بهره گیری از تئوری صف در تخمین اسكله های كانتینری مورد نیاز بندر شهید رجایی

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1385

نوع ارایه:

محل انتشار:

[ هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران ]

زبان مقاله:

فارسی

حجم فایل:

569.97 كیلوبایت

بهره گیری از تئوری صف در تخمین اسكله های كانتینری مورد نیاز بندر شهید رجایی

نویسنده‌گان:

[ مهرداد نجفی ] - كارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
[ محمود صفارزاده ] - كارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش راه و ترابری

خلاصه مقاله:

یكی از مسائل با اهمیتی كه با توجه به رشد روزافزون ترافیك كانتینری در منطقه خاور میانه و ایران از اهمیت خاصی برخوردار است ٬ توجه به اسكله های مورد نیاز پایانه كانتینر بن در شهید رجایی به منظور پهلودهی مناسب به كشتی های كانتینری وارده به این پایانه در سال افق طرح ( 1349 ) است . از این رو با بررسی تئوری های مختلف جهت مدلسازی عملكرد فعلی این پایانه در سرویس دهی به كشتی های كانتینری وارده ٬ مدل صف بعنوان یكی از گزینه های مناسب مورد توجه قرار گرفت . برای استفاده از این تئوری می بایست آمار دقیق نرخ متوسط سالانه ورود كشتی ها و نیز نرخ متوسط ارائه سرویس سرویس دهنده های بندر ( پست های كانتینری و گنتری كرین ها ) استخراج می شد . از این رو با بررسی آمار سال 1383 برای كلیه كشتی های كانتینری وارده به بندر ٬ موارد مورد نظر استخراج و مدل با استفاده از نرم افزار QSB ایجاد گردید . شایان ذكر است علاوه بر اینكه توزیع اطلاعات مورد استفاده به خوبی با توزیع های مورد نظر تئوری صف انطباق داشت از سوی دیگر خروجی های ملموس مدل یعنی زمان انتظار ٬ زمان سرویس و طول صف نیز بسیار به واقعیت نزدیك بودند . ملاحظه این همخوانی ها بیش از پیش اطمینان محقق را در مطلوبیت مدل صف برای هدف مورد نظر جلب نمود . پس از آن با مراجعه به گزارشات طرح جامع بنادر بازرگانی كشور و ملاحظه پیش بینی هایی كه در خصوص نرخ ورود كشتی های كانتینری در این طرح صورت پذیرفته بود و با تعریف سناریوهای متعدد در رابطه با نرخ ارائه سرویس ٬ علاوه بر ارائه پیشنهادهایی در جهت اصلاح وضع موجود پایانه كانتینری بندر شهید رجایی ٬ برای 10 سال آینده نیز تعداد اسكله ها و گنتری كرین های مورد نیاز این پایانه پیش بینی گردید

 

دریافت کل مقاله به صورت PDF