عنوان مقاله:

ارزیابی ٬ مدلسازی و سنجش ترازهای صوتی ناشی از فرودگاه مهر آ باد وارائه راهكارهای كنترلی

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار:

1385

نوع ارایه:

 

محل انتشار:

[ هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران ]

زبان مقاله:

فارسی

حجم فایل:

1.3 مگابایت

 

ارزیابی ٬ مدلسازی و سنجش ترازهای صوتی ناشی از فرودگاه مهر آ باد وارائه راهكارهای كنترلی

نویسنده‌گان:

[ ساناز زبانی ] - شركت كنترل كیفیت هوا ٬ واحد صوت
[ یوسف رشیدی ] - شركت كنترل كیفیت هوا ٬ مدیر عامل
[ روزبه قوسی ] - شركت كنترل كیفیت هوا ٬واحد صوت و عضو گروه مهندسی ایمنی دانشكده صنایع _دانشگاه علم و صنعت ایران
[ حسین مهرآوران ] - شركت كنترل كیفیت هوا ٬ واحد صوت

خلاصه مقاله:

آلودگی صوتی ناشی از فرودگاهها یكی از مهمترین معضلات جوامع امروز شهری است . نوع هواپیما ٬ وسعت ٬ شكل ٬ محل قرارگیری فرودگاه و مسیر باندهای پروا ز از جمله عوامل متعددی هستند كه مشكلات عدیده ای را برای شهرنشینان مجاور فرودگاهها ایجاد نموده است . در این مقاله ضمن گزارش نتایج حاصل از اندازه گیری ترازهای صوتی فرودگاه مهرآباد ٬ ارزیابی و مدلسازی اطلاعات ٬ راهكارهایی به منظور كنترل و كاهش اثرات سوء آلودگی صوتی ناشی از فرودگاه ارائه شده است


كلمات كلیدی:

تراز معادل صدا ٬ آلودگی صوتی ٬ موانع و حفاظهای صوتی ٬ عایق بندی صدا ٬ مدلسازی صدا


دریافت کل مقاله به صورت PDF