عنوان مقاله:

مروری بر سهم عوامل موثر بر سرعت برای پیش بینی سرعت در شهر تهران

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1385

نوع ارایه:

محل انتشار:

[ هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران ]

زبان مقاله:

فارسی

حجم فایل:

272.43 كیلوبایت

مروری بر سهم عوامل موثر بر سرعت برای پیش بینی سرعت در شهر تهران

نویسنده‌گان:

[ علی حسینی نوه احمدآبادیان ] - دانشجو كارشناسی ارشد فتوگرامتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
[
مسعود ورشوساز ] - استادیار گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
[
منصور حاجی حسینلو ] - استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
[
علیرضا عزیز خانی ] - مدیر پرو ژ ه شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیك تهران

خلاصه مقاله:

پیش بینی سرعت در خیابانهای شهری با استفاده از توابع هزینه جریان انجام می شود . برای شهر تهران این توابع به علت عدم شناخت كافی از عوامل موثر بر سرعت و سهم آنها بر این پارامتر ٬ نتایجی دور از واقعیت را می دهد . در این مقاله برای به دست آوردن تابع هزینه جریان مناسب شهر تهران ٬ عوامل موثر بر سرعت شناسایی و روشهای تخمین سهم آنها بیان می شود . برای این منظور در مورد برخی عوامل امكان استفاده از روشهای تخمین سهم عوامل وجود دارد كه این روشها بیان می شود . در حالیكه در مورد برخی دیگر امكان استفاده از روشهای موجود ٬ وجود ندارد ٬ كه روشهایی در این مقاله برای آنها ارائه می شود .


كلمات كلیدی:

توابع هزینه جریان ٬ ظرفیت ٬ تاخیر ٬ سرعت ٬ آیین نامه ظرفیت راه ها ( HCM)

دریافت کل مقاله به صورت PDF