• عمران
  • بازدید: 5581

<< رفتار سازه اي ستونهاي CFT و روشهاي تحليل آن >>

نويسنده:
هيوا چوگلي - دانشگاه صنعتي سهند تبريز-دانشجوي كارشناسي ارشد


سرفصل مربوط:
سال انتشار: 1383
نوع ارايه: شفاهي
محل انتشار: يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران
زبان مقاله: فارسي
تعداد صفحات: 8


خلاصه مقاله:

بتن در ستونهاي فولادي در ابتدا به عنوان لايه اي محافظ در برابر ضربه و به ويژه آتش سوزي مورد استفاده قرارگرفت . به اين دليل كه مقاطع فولادي در حرارت شديد ، بسيار آسيب پذير ودر مواجه با آتش به سرعت خواص مكانيكي مقا ومتي خود را از دست مي دهند به عنوان نمونه ويراني دو برج معروف تجارت جهاني 11 ( WTC ) ، سپتامبر در آمريكا كه يكي از دلايل اصلي تأثير آتش در كاهش و پايين آوردن خواص مكانيكي مقا ومتي فولاد بكار رفته بود . آنچه در اين مقاله آورده شده آشنايي با پارامترهاي بسيار مهم و موثربراي بررسي وتحليل و روشهاي مطرح موجود در دنيا از دير باز تا زمان حال جهت طرح اين نوع ستونها .

دریافت متن کامل مقاله به صورت pdf

<< رفتار سازه اي ستونهاي CFT و روشهاي تحليل آن >>