• عمران
  • بازدید: 5754

<< كنترل رسوبات در سدهاي انحرافي رودخانه ها >>

نويسنده:
محمد حسام حديدي - دانشگاه آزاد كرمانشاه- دانشجوي مهندسي عمران -عضو باشگاه پژوهشگران جوان


سرفصل مربوط:
سال انتشار: 1383
نوع ارايه: شفاهي
محل انتشار: يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران
زبان مقاله: فارسي
تعداد صفحات: 8


خلاصه مقاله:

رودخانه ها سيستمهاي پيچيده اي هستند كه عوامل زيادي بر آنها تاثير گذار خواهند بود كه تاثير اين عوامل در برگيرنده هميشه به طور كامل درك نمي گردد.حركت آب و خصوصيات ريخت شناسي بستر رودخانه مواردي هستندكه در فرآيندهايي كه به تطابق يافتن رودخانه مي انجامد موثر هستند.بسيار واضح است كه تاثير عوامل خارجي ميبايستي منجر به يك سري از آشفتگي ها و بي نظمي ها در سيستم گردد.به همين دليل توصيه مي گردد كه قبل از اثرپذيري سيستم و تطابق پذيري رودخانه حتماً پرس و جو و تحقيقات در مورد اين اثرپذيري صورت پذيرد. سدهاي انحرافي داراي اثراتي همانند عوامل بيروني هستند مه اغلب به اندازه كافي بر جريان رودخانه تاثير گذار است.به عبارت ديگر به وجود آمدن مشكلاتي جدي براي سد انحرافي نيز خواهد شد يكي از اين مشكلات چگونگي مقابله با مشكل ناشي از حركت رسوبات در طول رودخانه است.روشهاي گوناگوني براي كنترل رسوبات در سدهاي انحرافي وجود دارد كه ما با انتخاب محل و نوع آبگير شروع ميكنيم: تدارك وسيله ويژه براي ممانعت از ورود رسوبات به دهانه آبگير از اهميت فوق العاده اي برخوردار است و نهايتاً عملياتي در طرح كلي قابل قبول واقع مي گردد كه بتواند ما را به جداسازي ماكزيمم رسوبات در سدهاي كنترل برساند.

دریافت متن کامل مقاله

<< كنترل رسوبات در سدهاي انحرافي رودخانه ها >>