• عمران
  • بازدید: 9077

<< كاربرد كامپوزيت ها در سازه هاي ساحلي و دريايي >>

نويسنده:
حسن نبوي - دانشگاه آزاد واحد مشهد-دانشجوي كارشناسي عمران


سرفصل مربوط:
سال انتشار: 1383
نوع ارايه: شفاهي
محل انتشار: يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران
زبان مقاله: فارسي
تعداد صفحات:10


خلاصه مقاله:

مهمترين دليل استفاده از كامپوزيت ها در صنعت ساختمان مقاومت بالاي آنها در برابر خوردگي است . به كارگيري پروفيل ها و آرماتورهاي كامپوزيتي توليد شده به روش پالتروژن باعث افزايش عمر و كاهش هزينه هاي ساخت وساز و نگهداري در محيط هاي خورنده ي ساحلي و دريايي گرديده است ؛ كاربرد كامپوزيت ها در شرايط خورنده ي آب هاي شور و سواحل دريايي قابل توجه مي باشد .آمارهاي موجود در سطح جهان نشانگر آن است كه ساليانه در جهان دو ميليارد دلار صرف جبران خسارت خوردگي در سازه هاي ساحلي)نظامي و غير نظامي(در حاشيه دريا مي شود . نياز به كاهش هزينه ي تعمير و نگهداري سازه هاي عظيم و متعدد ساحلي وفراساحلي ، مهندسان و كارشناسان اين امر را به سمت بهره گيري و استفاده از مواد نويني كه داري مزيت هاي نسبي ، نسبت به موارد مشابه الاستفاده ) بتن ، فولاد ، چوب( دارا مي باشد ، سوق داده است .در اين مقاله سعي گرديده است مزاياي كامپوزيت و كاركرد آن را به عنوان يك راهكار جديد در ساخت سازه هاي ساحلي و دريايي كه تاكنون بوسيله بتن ، فولاد و چوب ساخته مي شدند، مطرح گردد

دریافت متن کامل مقاله

<< كاربرد كامپوزيت ها در سازه هاي ساحلي و دريايي >>