عنوان مقاله:

بررسي مشكلات اجرايي بتن در سواحل گرم خليج فارس

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار:

1383

نوع ارايه:

شفاهي

محل انتشار:

( يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران )

زبان مقاله:

فارسي

حجم فايل:

124.57 كيلوبايت

بررسي مشكلات اجرايي بتن در سواحل گرم خليج فارس

نويسنده‌گان:

( مسعود اژدري ) - دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان-دانشجوي كارداني عمران
(
علي افسردلير ) - دانشكده فتي مهندسي دانشگاه آزاداسلامي واحد زتجان-دانشجوي مارشناسي عمران
(
مهدي قرباتي ) - دانشكده فتي مهندسي دانشگاه آزاداسلامي واحد زتجان-دانشجوي مارشناسي عمران

خلاصه مقاله:

با توجه به اهميت ويژه توليد، اجرا و عمل آوري درر مناطق جنوبي و با توجه به وجود انواع نمك ها و سولفاتها وهمچنين هواي بسيار گرم اين مناطق و نيز اهميت استراتژيك فعاليتها و پروژه هاي در دست احداث مناطق جنوبي ايران در اين مقاله به بررسي مشكلات اجرايي بتن در اين مناطق پرداخته و به ارائه راه حلهاي مناسب ،اجرايي وظريف براي توليد اجرا و عمل آوري بتن در مناطق ساحلي گرم خليج فارس پرداخته مي شود.


كلمات كليدي:

اوضاع طبيعي، عوامل آلوده كننده بتن، توصيه هاي مثبت

دریافت مقاله به صورت PDF