عنوان مقاله:

فن آوري نوين VVT-I و سيستم دو سوختي در خودروها،دستاوردي مناسب در راستاي كاهش آلودگي محيط زيست صنعت راه و ترابري در كشور

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1383

نوع ارايه:

شفاهي

محل انتشار:

( يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران )

زبان مقاله:

فارسي

حجم فايل:

214.55 كيلوبايت

فن آوري نوين VVT-I و سيستم دو سوختي در خودروها،دستاوردي مناسب در راستاي كاهش آلودگي محيط زيست صنعت راه و ترابري در كشور

نويسنده:

( عبدالرضا رضايي ارجرودي ) - كارشناس ارشد راه و ترابري، پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري

خلاصه مقاله:

صنعت خودروسازي مكان نخست گروههاي صنعتي و رتبه دوم گروههاي فعاليتهاي اقتصادي جهان را پس ازبانكها به خود اختصاص داده است و شركتهاي خودروساز به منظور ارتقاي ايمني، افزايش راحتي و سهولت رانندگي،كاهش مصرف سوخت و جايگزيني سوختهاي پاك و كم آلاينده و همزيستي بيشتر با محيط زيست، تلاش روزافزوني را انجام مي دهند و از هر فرصتي براي دستيابي و استفاده از تكنولوژيهاي جديد بهره مي جويند. سيستم جديدتلفيقي) دو سوختي( در خودروها شامل يك موتور بنزيني، يك موتور الكتريكي و يك ژنراتور است كه مصرف سوخت را تا يك دوم مصرف سوخت خودروهاي معمولي كاهش داده و به نحو چشمگيري گازهاي خروجي آلاينده را كم مي نمايد. در اين سيستم موتورهاي بنزيني كم مصرف با بازدهي بالا، موتورهاي الكتريكي نصب شده روي خودرو با باتري هاي هيبريد فلز نيكل، سيستمهاي تعويض دنده اتوماتيك پيشرفته و همچنين سيستمهاي كنترل توان، همزمان بكار گرفته مي شوند تا سيستم توليد و انتقال قدرتي منحصر به فردي، عرضه گردد. در اين مقاله با معرفي فن آوريهاي جديد موتورهاي بنزيني از جمله V V T-I و سيستم تزريق مستقيم سوخت براي موتورهاي چهارزمانه، به بررسي و ارائه سيستم تلفيقي دو سوختي با تأكيد بر نحوه قرارگيري اجزاي سيستم در خودروها كه كاهش مصرف سوخت و آلودگي محيط زيست صنعت راه و ترابري در كشور را به دنبال دارد، پرداخته خواهد شد.


كلمات كليدي:

فن آوري، VVT-I، دو سوختي، راه و ترابري، خودرو، سوخت، محيط زيست


دریافت مقاله به صورت PDF