عنوان مقاله:

ارايه الگوي بوم ساخت (Eco-construction)

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1383

نوع ارايه:

شفاهي

محل انتشار:

يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران

زبان مقاله:

فارسي

حجم فايل:

337.13 كيلوبايت

ارايه الگوي بوم ساخت (Eco-construction)

نويسنده‌گان:

[ امين مجتهدي ] - دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد-دانشجوي كارشناسي عمران
[ محمد جلاير ] - دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد-دانشجوي كارشناسي عمران

خلاصه مقاله:

در اين مقاله خانه اسكلت چوبي مرسوم امروزي كه با چوب و ديگر فرآورد هها و مصالح چوبي بنا ميگردد ، مورد بررسي قرار مي گير د. مقاو مت در برابر زلزله ، انطباق بر استانداردهاي زيست محيطي ، اقتصاد ي بودن ،دوام و پايداري ، قابليت حمل و احداث درهر مكاني از جمله مزاياي اينگونه سازه ها مي باشند . مقوله احداث جنگل هاي مصنوعي به عنوان راهكاري براي تامين چوب مورد نياز اينگونه سازه ها و حفاظت از جنگل هاي طبيعي نيز مطرح شده ، همچنين بحث اصول و مباني طراحي سازه هاي چوبي و تدابيري براي حفاظت اينگونه سازه ها در برابر آتش سوزي ، رطوبت ، حشرات چوبخوار و... ارايه گرديده است


كلمات كليدي:

بوم ساخت، اسكلت چوبي، زلزله، تاثير محيطي

دریافت مقاله به صورت PDF