عنوان مقاله تشخيص نرمال و غيرنرمال بودن اسپرم وطبقه بندی ویژگی های آن بر اساس بعد فرکتال تصویر

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

فريدون نوشيروان

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

375 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com