عنوان مقاله طبقه بندي تصاوير بافت سلولي ...

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

سحر نسائي

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

1285 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com