عنوان مقاله Design and construction of small sized probe and safety testing

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

Ahmad Keshtkar

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

2881 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com