عنوان مقاله گزارش فنی مربوط به طراحی و ساخت نمونه دستگاه Body Plethysmograph

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

ياشار مجيدي، محسن احمدی

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

3494 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com