عنوان مقاله شبيه سازي ميدان فراصوتي حاصل از مبدل آرایه ای دو بعدی با تحریک موج پیوسته در محیط همگن

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

الهام مختار تجويدي- حمید بهنام

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

1917 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com