عنوان مقاله تشخيص مواد آلرژي زا با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعی

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

محمد منصوری، محمود محمودی، مرتضی خادمی، مير مجتبی مير صالحی

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

192 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com