عنوان مقاله استفاده از شبكه هاي عصبي بازگشتي به منظور مقاوم سازی بازشناسی گفتار آغشته به نویز

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

لوئيزا دهيادگاري- سید علی سید صالحی

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

123 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com