عنوان مقاله آشکارسازي تخليه هاي صرعي در سيگنال EEG با استفاده از آناليز مؤلفه هاي مستقل

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

سميه رئيس دانا، احمد رضا شرافت، علي مطيع نصر آبادي

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

1992 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com