عنوان مقاله استخراج پتانسيل های برانگيخته تک ثبت به روش تنظيم زيرفضا

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

وحيد اعتضادی، محمدحسن مرادي، وحيد ابوطالبی

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

1396 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com