عنوان مقاله Dynamic Audio-Visual Speaker Identification using Lip Model and Multi-Stream Hidden Markov Chains

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

Vahid Asadpour, Farzad Towhidkhah and Mehdi Homayoun poor

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

1568 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com