عنوان مقاله تشخيص آريتمي هاي قلبي بر اساس تحلیل خطی سیگنال تغییرات نرخ ضربان قلب و طبقه بندی نوع ریتم آن

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

سيما چلاوی- محمد حسن مرادی

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

166 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com