عنوان مقاله شناسايی و طبقه­بندی سيگنالهای الکتروکارديوگرام (ECG) با استفاده از ويژگيهای حوزة تبديل موجک و روابط تعادل فازی

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

احسان صائب منفرد، سيد کمال­الدين ستاره­دان

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

651 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com