عنوان مقاله Nonlinear time series analysis : Application to cardiac diseases

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

S. Behnia, F. Ghalichi, A. Akhshani, H. Mahmodi, H. Hobbenagi

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

213 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com