عنوان مقاله بررسي اثر تغييرات اندازه گيري و خواص ذرات بیولوژیکی بر اساس ماتریس پراکندگی

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

محمد ملك محمدي- محمد حسین میران بیگی- حمید لطفی

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

214 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com