عنوان مقاله "ميكرواسفير‌هاي پليمري ‍PLGA حاوي توكسوئيد كزاز نشانه دار شده با FITC"

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

"مهدي مسلمان‌زاده-مهدي امينيان- علي نظري-علي رضا خاوندي-رسول مدني"

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

1773 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com