عنوان مقاله "ارزيابي رفتار* داروي تئوفنين ..."

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

"محمد رفيعي‌نيا"

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

3250 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com