عنوان مقاله "بررسي و ساخت ماده تزريق پذير ..."

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

"محمد ربيعي"

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

1052 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com