عنوان مقاله مدل المان محدود جريان خون در شبکه شریان انسان

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

يعقوب دبيري- ناصر فتورایی

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

246 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com