عنوان مقاله حل عددي و سه بعدي جريان خون در یک انشعاب سرخرگ اکلیلی با یک شاخه غیر مسطح

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

مسعود استادنيا- امید ابوعلی

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

484 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com