عنوان مقاله استفاده از شبكه بولتزمن در تحليل جريان خون درون یک آنوریسم

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

مهدي نويد بخش- تواج پذیرا- مرتضی خلیلیان

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

786 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com