عنوان مقاله شبيه سازي عددي جريان تصفيه خون در کلیه مصنوعی

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

افسانه مجري- ناصر فتورایی

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

513 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com