عنوان مقاله شبيه سازي تبادل حرارت سر انسان با هوای محیط به منظور ارزیابی تهویه مناسب آن

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

ناصر فتورايي- علی پاشایی- ملیکه نبئی

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

8610 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com