عنوان مقاله انتخاب تابع هدف مناسب براي شبيه سازي با برداري در صفحه سجيتال (Sagittal) با در نظر گرفتن محدوديت هاي قدرت عضلاني

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

سيد رضا اسدي واناني

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

288 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com